Info och regler för cirkusskola och öppenträning

Ta igen missat pass vuxenträning.
Vi har tyvärr märkt en tydlig koppling till ökad frånvaro i sin ordenarie grupp sedan vi införde ta igen pass :(
Detta har lett till mycket mer jobb för tränare att hålla reda på alla ta igen elever,

Regler
¤ Anmälan är bindande, ingen återbetalning sker.
¤ Överlåtelse av missade gånger är ej tillåtet.
¤ Ingen mat får förekomma i träningshallen.
¤ Alla kurser skall betalas i förskott.
¤ Foto/filmning under lektioner får endast tas med lärarens tillåtelse.
¤ Foto/filmning under öppen träning får ej störa andra tränande, inga blixtar eller stativ.
¤ Behandla både tränare och elever med respekt.
¤ utgör man en säkerhetsrisk för andra eller sig själv genom sitt agerande kan man stängas av från träningen utan återbetalning 
¤ Administrativa kostnader 350kr för återbetanling vid sjukintyg.
¤ Foto och film tagna av eller beställda av ledningen/tränare under träning/uppvisning kan användas på hemsida eller reklam för oss.
¤ All träning sker på egen risk, egen försäkring gäller.

Obs! bilder säljs ej vidare till tredje part utan samtycke.

De som ej följer dessa regler kan efter tillsägelse uteslutas från träningarna utan återbetalning.

Info
Vi har gått över till kortbetalning direkt vid anmälan ingen kontantbetalning.
Under kursverksamhet så svarar vi på mail ungefär två gånger i veckan och under loven mer sporadiskt.
När man har betalat så skickas en bekräftelse på att betalningen är godkänd och detta är den bekräftelsen man får.

Full återbetalning sker endast om en kurs ställs in, byter tid med mer än 30min eller dag. 
Vid längre sjukdom (minst 4 tillfällen i rad) styrkt med läkarintyg återbetalas för de gånger man ej kan deltaga minus administrativa kostnader.
Vid skada/sjukdom som gör att man ej kan delta på hela terminen betalas kursavgiften minus administrativa kostnader tillbaka.
Administrativa kostnader 350kr för återbetanling.