Schema för  2019

Aerialbasic 1 start jan/feb 2019
Aerialbasic 2 start jan/feb 2019
Flooracrobatics start jan/feb 2019
Aerialtrix start jan/feb 2019

Nivåer aerial 
Nybörjare termin 1-3
Mellan termin 2-5
Fortsättare termin 3-?
Avancerad 3-?

All träning sker på egen risk, egen försäkring gäller.

Embla i ring