Nyhet 2019 är att Areialbasic 2 är uppdelad i två inriktningar.
Den ena inriktningen är trapets/ring och den andra är tyg/rep.

Aerialbasic 1  nybörjare startar måndag 1 april 
Flooracrobatics  nybörjare till avancerad startar torsdag 4 april 
Aerialtrix fortsättare startar torsdag 4 april
Aerialbasic 2  mellan startar söndag  7 april

Nivåer aerial 
Nybörjare termin 1-3
Mellan termin 2-5
Fortsättare termin 3-?
Avancerad 3-?

All träning sker på egen risk, egen försäkring gäller.

Embla i ring