Nyhet 2019 är att Areialbasic 2 är uppdelad i två inriktningar.
Den ena inriktningen är trapets/ring och den andra är tyg/rep.

Aerialbasic 1 startar måndag 28 jan
Aerialbasic 2 startar söndag 3 feb
Flooracrobatics startar torsdag 31 jan
Aerialtrix startar torsdag 31 jan

Nivåer aerial 
Nybörjare termin 1-3
Mellan termin 2-5
Fortsättare termin 3-?
Avancerad 3-?

All träning sker på egen risk, egen försäkring gäller.

Embla i ring